loader image
Tunas Muda Loading....................
koperasi-tunasmuda
Berita Keanggotaan

Berita Keanggotaan

Koperasi ini terdiri daripada 1,334 Anggota.

TunasMuda
Keanggotaan

Sumber-Sumber Kewangan Koperasi

Adalah seperti yang diperbekalkan di bawah Undang-Undang Kecil 22, maka Kumpulanwang Koperasi ini hendaklah mengandungi :-

  • Bayaran masuk
  • Wang-wang pertaruhan daripada anggota-anggota dan bukan anggota
  • Pinjaman-pinjaman
  • Kumpulan wang cadang berkanun
  • Pemberian dan derma-derma
  • Lain-lain kumpulanwang yang dipersetujui oleh Ketua Pendaftar

Modal Syer Anggota

Anggota
Modal Syer

Modal Syer Anggota

  • Pada 31 Disember 2022, jumlah modal yuran yang terkumpul ialah RM12,734,153.42​

Tahun Kewangan Koperasi

  • Bermula pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Disember.

Akaun Terakhir

  • Akaun Koperasi yang telah diaudit dan disahkan Mesyuarat Agung ialah bagi tahun berakhir 31 Disember 2022.

Pengelolaan Koperasi
Terserah kepada sebuah Lembaga Koperasi yang mengandungi 12 orang anggota.

Keahlian Koperasi Tunas Muda Sungai Ara Berhad telah ditutup sejak tahun 1970. Tiada keahlian baru dibuka.

Daftarkan Emel anda untuk menerima risalah terkini.
RISALAH
PEJABAT
Copyright © 2024, All rights reserved TunasMuda.
Kaunter Statistik
TunasMuda counter
Malay
English